Bydgoszcz, ul. Ks. Zygmnta Trybowskiego 3

Konto parafialne: 83 1020 1475 0000 8902 0259 2160 (PKO BP)

I Komunia Święta

Msza Święta rodzinna z udziałem dzieci w naszej świątyni odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 11:30.

Pierwsza Komunia św.

Pierwsza Komunia św. w parafii św. Faustyny Kowalskiej w Bydgoszczy odbędzie się 12 maja 2024 r.

Rozpoczęliśmy już wspólne przygotowanie dzieci klas II (przygotowanie dalsze) i III (przygotowanie bliższe) Szkoły Podstawowej do Uroczystości Pierwszokomunijnej.

Przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii św. poza katechizacją w szkole odbywa się w kościele parafialnym i jest prowadzone przez ks. proboszcza w ciągu całego roku. Dzieci włączone są w rok liturgiczny kościoła poprzez udział w nabożeństwach i błogosławieństwach paramentów liturgicznych.

W każdym miesiącu dzieci uczestniczą we wspólnych spotkaniach. Od października  uczestniczą wraz z rodzicami, w celebracjach, w czasie których kapłan błogosławi i przekazuje im znaki wiary. Przekazanie znaków np. tj.: różaniec, książeczka czy medalik to okazja do większej mobilizacji dziecka na drodze życia duchowego.

Rodzice już podczas sakramentu chrztu św. wzięli na siebie odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka w wierze katolickiej. Dlatego dla rodziców okres pierwszokomunijny ich dziecka jest okazją do ożywienia i pogłębienia swojej własnej wiary w duchu odpowiedzialności za poczynione zobowiązanie wobec swojego dziecka. Zapraszam, więc rodziców do uczestnictwa razem ze swoimi dziećmi we Mszach św. i nabożeństwach, które odbywają się z myślą o ich życiu wiary.

Terminy spotkań podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej.

W ramach przygotowania do I Komunii św. wszystkie dzieci w klasie 3 zapraszane są do odkrycia wspólnot dziecięcych przybliżających do Pana Jezusa.

 - Dziewczynki zapraszamy w każdą sobotę na scholę dziecięcą.

- Chłopców zapraszamy do wstąpienia w poczet kandydatów na ministrantów i służenia w każdą niedzielę oraz nakazane święta.

Prosimy także rodziców, aby wspierać swoje dzieci na tej drodze przygotowania swoją modlitwą i przykładem życia chrześcijańskiego.

Msze święte w naszej parafii

Aktualny harmonogram Mszy Świętych oraz nabożeństw znajdą Państwo w zakładce "Nabożeństwa". Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Harmonogram

Harmonogram przygotowań klasa III