Bydgoszcz, ul. Ks. Zygmnta Trybowskiego 3

Konto parafialne: 83 1020 1475 0000 8902 0259 2160 (PKO BP)

Pogrzeb katolicki

Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy, pogrzeb można zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi. Można zadzwonić do parafii (nr podany na stronie internetowej w zakładce KONTAKT) i umówić się na spotkanie.

Obrzędy pogrzebu zaliczane są do sakramentaliów, a nie sakramentów.  Katechizm naszego Kościoła uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”.

Podczas wizyty w kancelarii parafialnej rodzina zmarłego ustala i przedstawia:

  • godzinę i dzień pogrzebu bliskiej im osoby,
  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub innego kapłana udzielającego sakramentów – jeśli rodzina jest w posiadaniu).

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę (pozwolenie) na pogrzeb w innej parafii.

Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnia posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.

Warto także pamiętać, że chrześcijański pogrzeb nie przysługuje tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarli z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.